O firmie

Szanowni Państwo! 

Nasza firma działa od kilku lat na rynku usług BHP, głównie w Warszawie i okolicach. Oferujemy naszym Klientom sprawnie i ciekawie prowadzone szkolenia a także kompleksową obsługę w zakresie zadań służby BHP. Dysponujemy pełną infrastrukturą, w tym pomocami i sprzętem audiowizualnym do prowadzenia działalności dydaktycznej w naszym biurze, jak również dojeżdżamy do Klientów, jeśli wyrażą takie życzenie. 

A co konkretnie możemy dla Państwa zrobić? 

Otóż:

  • doradzamy, pomagamy i rozwiązujemy problemy naszych Klientów związane z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, odciążając ich w tym zakresie
  • organizujemy i prowadzimy obowiązkowe szkolenia BHP 
  • dla Państwa i Państwa pracowników, w tym przypominamy o upływie terminu ich ważności i o konieczności ich ponownego przeprowadzenia
  • sporządzamy wymaganą przepisami ocenę ryzyka zawodowego 
  • na wszystkich stanowiskach pracy 
  • przeprowadzamy postępowanie powypadkowe, jeśli Państwa pracownik ulegnie wypadkowi przy pracy 
  • opracowujemy obligatoryjne instrukcje stanowiskowe, jak również inne instrukcje i procedury z zakresu BHP
  • prowadzimy audyty BHP 
  • w firmach na życzenie Klienta
  • oferujemy obsługę abonamentową tam, gdzie ma ona uzasadnienie ekonomiczne dla Klienta a powołanie służby BHP w zakładzie pracy jest obowiązkowe