Inne usługi BHP

Zgodnie z art. 207 § 1 Kodeksu Pracy za stan bezpieczeństwa i higieny w zakładzie pracy odpowiada Pracodawca. Nie warto dopuszczać do zaniechań, gdyż kary za zaniedbania w tym zakresie wahają się od 1000 zł do nawet 30 000 zł i są nakładane imiennie na pracodawcę. Ponadto może on podlegać w pewnych okolicznościach nawet karze pozbawienia wolności do lat 3, zgodnie z art. 220 Kodeksu Karnego

Zajmujemy się stałą oraz kompleksową obsługą firm w zakresie BHP i możemy wyręczyć Pracodawcę w codziennej trosce o stan bezpieczeństwa i higieny pracy w jego firmie, gdyż na podstawie artykułu 237 § 2 Kodeksu Pracy, Pracodawca ma możliwość powierzenia zadań służby bhp specjalistom spoza swojego zakładu.

Oferujemy Państwu stałą obsługę abonamentową lub pojedyncze usługi, a wśród nich:

  • stały nadzór nad stanem BHP w firmie (pełnienie zadań służby BHP)
  • sporządzanie i aktualizacja obowiązkowej oceny ryzyka zawodowego na każdym stanowisku pracy
  • sporządzanie dokumentacji powypadkowej
  • doradztwo i audyty BHP
  • opracowywanie instrukcji stanowiskowych, rejestrów oraz pozostałej dokumentacji wymaganej przepisami 

Ceny naszych usług ustalane są indywidualnie. Zapraszamy do kontaktu:

kontakt@bhpsolutions.pl
tel. 784 477 104