Szkolenia online

Ustawodawca dopuszcza przeprowadzenie szkoleń okresowych BHP dla niektórych grup pracowników w formie e-learningu. Jest ona szczególnie wygodna, gdy zależy Państwu na czasie oraz obniżeniu kosztów szkoleń. Polega ona na udostępnieniu kursantom materiałów szkoleniowych przez Internet oraz możliwości konsultacji ze specjalista ds. BHP przez cały czas trwania szkolenia. Mają Państwo 30 dni od daty uruchomienia szkolenia na pracę nad materiałem w dogodnym dla siebie czasie i miejscu. Takie szkolenie kończy się egzaminem i otrzymaniem zaświadczenia o jego ukończeniu ważnym tak samo, jak zaświadczenie z odbycia szkolenia w formie tradycyjnej. Oryginały zaświadczeń wysyłamy listem poleconym na adres zakładu pracy niezwłocznie po zdaniu przez Państwa egzaminu. 

Szkolenie to jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, inżynieryjno-technicznych a także osób kierujących pracownikami oraz samych pracodawców i pracowników pełniących zadania służb BHP w zakładzie pracy.  Z tego typu szkolenia nie mogą skorzystać pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych. Nie można w formie e-learningu przeprowadzić też szkolenia wstępnego, które co do zasady jest instruktażem. 

Prócz tego, oferujemy Państwu szkolenia z metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego w formie e-learningowej, przeznaczone dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, którzy przeprowadzają instruktaż stanowiskowy w zakładzie pracy, stanowiący część obowiązkowego szkolenia wstępnego. 

Nasze szkolenia internetowe spełniają wszystkie wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

O szczegóły i cennik zapytaj tutaj:

kontakt@bhpsolutions.pl
tel. 784 477 104